Deze site gebruikt Javascript. Momenteel is het gebruik van Javascript met uw browser niet mogelijk. Om deze site te kunnen bekijken is het belangrijk dat uw browser Javascript kan gebruiken. Ziekenhuis Binnafoir

Ziekenhuis Binnafoir


In het noorden van Bangladesh is er nauwelijks medische zorg.

Dilip Datta van de Shalom Mission Trust of Bangladesh wil dit graag veranderen.

Wie kan hem daarbij helpen?

Inrichting ziekenhuis Binnafoir

Dilip Datta is de lokale partner van JW Support in de opvang van Straatkinderen in Savar.

Net als bij onze stichting is één van zijn doelen het verbeteren van de medische zorg in zijn land.

In 2003 heeft hij een samenwerkingsverband (S.U.S) opgericht in Binnafoir, zijn geboortedorp.

Binnafoir ligt in het Jamalpur district in het noorden van Bangladesh.

De mensen hebben hier in de wijde omgeving geen toegang tot medische zorg. Als ze de reis naar Jamalpur al kunnen maken, hebben ze vaak geen geld om de dokter of medicijnen te betalen, laat staan dat ze zich een operatie kunnen veroorloven.

Hierin wil Dilip graag verandering brengen en samen met de lokale overheid en bovenvermelde S.U.S. is een start gemaakt.
Men zorgt nu o.a. voor voorlichting aan (a.s.) moeders, schoon drinkwater en geeft sociaal en juridisch advies.


Start ziekenhuis

Met de komst van het ziekenhuis in Januari 2010 is de medische zorg flink verbeterd en uitgebreid. Voor de duizenden bewoners van Binnafoir en 20 dorpen eromheen betekent dit een enorme vooruitgang. Men heeft een speciaal pasjes systeem, zodat ook de superarmen gebruik kunnen maken van deze, in onze ogen, basisvoorziening.

Er is momenteel een uitgebreide apotheek, een röntgenapparaat, een ECG scan en 2 onderzoekstafels. Het wachten is nu op de aanleg van de elektriciteit. Dit is in 2007 aangevraagd, maar het is helaas nog niet gelukt de energiemaatschappij mee te laten werken. Dit komt enerzijds omdat Dilip geen smeergeld betaald en anderzijds door de onredelijk hoge prijs die ze ervoor vragen.

Als de elektriciteit is aangelegd zal er nog een laboratorium worden geïnstalleerd en kunnen er (kleine) operaties worden uitgevoerd.
Er zijn zelfs plannen voor de aanschaf van een ziekenauto!

De salarissen worden betaald door SUS, maar zij kunnen een financieel steuntje in de rug heel goed gebruiken.

Acties

In 2008 en 2009 heeft JW Support diverse acties gevoerd om voldoende geld voor de inrichting van het ziekenhuis in te zamelen. Er zijn 2 Benefietconcerten gehouden, een loterij, een sponsorloop en niet te vergeten de Kerstengeltjes en de vele enthousiaste donateurs.

Impulsis is een samenwerkingsverband van Kerk in Actie, Edukans en ICCO. Zij steunen kleinschalige initiatieven als de onze. Het geld dat wij voor dit project hebben ingezameld, hebben zij verdubbeld.

Het eindresultaat is een bedrag van ruim € 40.000 !!

Alle gulle gevers DONODBAD (hartelijk dank) !

Bijdragen voor het ziekenhuis zijn nog altijd van harte welkom op op rekening nummer ( IBAN ) :

NL63ABNA0980473098 ( ABN AMRO ) ten name van JW Support te Zoetermeer

onder vermelding van "ziekenhuis Binnafoir".