Donateurs

De projecten die JW Support helpt kunnen niet bestaan of groeien zonder uw steun.

U krijgt hier informatie hoe u kunt bijdragen aan ons mooie werk.

U leest de verschillende mogelijkheden voor financiële bijdragen, we geven een aantal voorbeelden van leuke acties en stellen het bestuur aan u voor.

Financiële bijdragen

Alle steun aan de projecten op deze site hebben een financiële basis.

Via onderstaande links kunt u uw keuze maken. Directe overmaking via uw bankrekening is GRATIS. Als u gebruik wilt maken van PayPal worden hiervan ca. 5% kosten ingehouden.

Uw donatie opties zijn :

Omdat wij een ANBI registratie hebben zijn uw giften onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt ook een notariële akte op laten maken. Uw gift is dan voor de volle 100% fiscaal aftrekbaar. Als u hierover meer wilt weten neemt u dan even contact met ons op.

Sponsering projecten

Onze achterban breidt zich als een olievlek uit en er worden leuke, lieve en originele acties bedacht om ons werk te steunen en te promoten. Heb u leuke ideeën voor fondswervende activiteiten laat het ons weten.

Naast deze directe bijdragen is er ook ruimte voor indirecte hulp en steun. U kunt ons benaderen voor een presentatie, denk hierbij aan kerkelijke groepen, Lions of Rotary, Vrouwen van Nu enz.

Haar geloof heeft Joke steeds geïnspireerd dit mooie werk handen en voeten te geven.

Naast de nodige financiële support is gebed een belangrijke steunpilaar in de plannen en uitvoering ervan.

De Liefde van onze Hemelse Vader geeft energie voor vandaag en vertrouwen in de toekomst.

Wilt u meer informatie, aarzel niet en neem contact met ons op via [telefoon] 070 - 3477620 of email JW Support.


Het bestuur van de Stichting JW Support

De initiatiefnemer en voorzitter is Joke Wittekoek, die altijd klaar staat om de medemens, waar nodig, te helpen en te steunen. In combinatie met vele reizen heeft dit een aantal mooie vriendschappen opgeleverd, waarbij wederkerigheid centraal staat. Als je iemand met respect behandelt en steunt waar nodig, word je er allebei rijker van. Denk hierbij niet aan materiële rijkdom, maar aan levensvreugde.

Daniëlle van Dijk is al jarenlang een goede vriendin van Joke en heeft al heel veel initiatieven langs zien komen en op haar eigen bescheiden manier gesteund. Toen ze werd gevraagd om mee te gaan doen in de stichting hoefde ze dan ook niet lang na te denken. Het secretariaat is bij haar in goede handen.

Johan van Bruggen is de penningmeester van JW Support. Door zijn jarenlange ervaring als "financial controller" kan hij een waardevolle bijdrage leveren aan de rapportage en verslaglegging van onze stichting. Hij vindt het omgaan met mensen uit andere culturen fascinerend en uitdagend. De mix van verschillende gedachten, regels en uitvoering ervan maakt dit werk voor hem bijzonder interessant.

De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding; vanzelfsprekend zullen aantoonbare gemaakte kosten zoals kantoorbenodigdheden, operationele kosten, reiskosten e.d. worden terugbetaald.