JW Support

Dit is de plek waar u alle door JW Support beschikbaar gestelde Jaarverslagen kunt downloaden. Nieuwe Jaarverslagen zullen bij verschijnen aan deze pagina worden toegevoegd.

Vanaf 2012 is er een officieel financieel jaarverslag.
U kunt dit via email JW Support opvragen. Vanaf 2015 zullen de Financiële Jaarrekeningen via links op deze pagina ter inzage zijn.


beschikbare Jaarverslagen

Hieronder ziet u links naar de door JW Support gepubliceerde Jaarverslagen, als Adobe .PDF bestanden.
Klik op een link om de gewenste publicatie te openen en te kunnen lezen.

Jaarverslag JW SUPPORT 2017

Jaarverslag JW SUPPORT 2016

Jaarverslag JW SUPPORT 2015

Jaarverslag JW SUPPORT 2014

Jaarverslag JW SUPPORT 2013

Jaarverslag JW SUPPORT 2012

Jaarverslag JW SUPPORT 2011

Jaarverslag JW SUPPORT 2010

Jaarverslag JW SUPPORT 2009

Jaarverslag JW SUPPORT 2008

Jaarverslag JW SUPPORT 2007

Jaarverslag JW SUPPORT 2006


Financiële Jaarrekeningen

Hieronder treft u de links aan naar de officiële door de accountant van de Stichting JW Support opgestelde Financiële Jaarrekeningen vanaf 2015.

Financiële Jaarrekening 2017

Financiële Jaarrekening 2016

Financiële Jaarrekening 2015