Slumgirls

Basisonderwijs voor de jonge meisjes

De kinderen of zusjes van de jonge vrouwen die borduur- en naailes krijgen komen vaak mee naar het huis. (zie project Fair Trade). Daarom is de coordinator van het handwerk, Dino Halder, gestart met het lesgeven aan deze kinderen. In 12 jaar tijd is het onderwijs uitgegroeid tot een echte basisschool. Veel meisjes uit de buurt wisten de weg naar deze bijzondere school te vinden.

De school is onderdeel van de LEF for Life organisatie. De school heeft anno 2021 acht leerkrachten in dienst om de kinderen van veelal éénoudergezinnen les te geven. Rekenen, taal, hygiëne en sociale vaardigheden zijn de belangrijkste onderwerpen in de eerste twee jaar. Daarna volgen ze meer en meer de onderwerpen die door de overheid worden aangedragen en waarin ze in klas 5 ook examen moeten doen. Om de aandacht van de kinderen vast te houden zijn de lessen veel creatiever en leuker dan op een gewone basisschool, maar kwaliteit staat hoog in het vaandel.

Alle 165 kinderen krijgen een verantwoorde maaltijd. Vaak komen ze zonder ontbijt naar school en ook ’s avonds is er niet altijd voldoende eten voor het hele gezin

Voortgezet onderwijs

Na de basisschool wordt er gekeken wie interesse en talent heeft voor het voortgezet onderwijs. Vooral voor meisjes is hun tienertijd in de sloppenwijk een ware nachtmerrie. Ze kunnen niet veilig over straat, hebben geen toegang tot goede hygiëne en worden door de familie vaak als een last gezien, waar je het beste snel van af kunt komen door ze uit te huwelijken. Dit was voor Dino een reden om een kostschool te starten, zodat elke jongere die dat wil, zich verder kan ontplooien.

Met financiële hulp uit Japan en Australië is er, net buiten Dhaka, een stuk land gekocht en een school gebouwd, waar per april 2021, 40 meisjes en 25 jongens wonen en les krijgen. Hier werken 6 leerkrachten, een kok, 2 huismoeders en een huisvader.

Na 3 jaar voortgezet onderwijs heb je toegang tot diverse vakopleidingen, hetgeen de meisjes weer een betere kans op de arbeidsmarkt geeft. De laatste twee jaar van de middelbare school worden in samenwerking met een andere school aangeboden, dit i.v.m. de licenties voor de schoolonderzoeken en examens, maar hopelijk kunnen ze binnenkort alles zelf organiseren.

Tongi opvanghuis

In een huis van Dino’s familie, in Tongi, een voorstad van Dhaka, worden 25 jonge kinderen opgevangen, die vanwege hun moeilijke familieomstandigheden of doordat ze uit een afgelegen gebied komen, niet thuis kunnen wonen. Ze gaan naar een lokale basisschool en vanaf klas 6 kunnen ze verder leren via de eerder vermelde kostschool. Zij werden verzorgd en begeleid door 2 huismoeders en een kok.

De coördinator

Als leraar Engels en Bengaals is Dino Halder in staat om goed voor zijn vrouw en kind te zorgen.
Maar hij voelde zich bevoorrecht en vond dat hij iets moest doen om de nood van zijn arme medemens te verminderen.
Hij heeft dit jarenlang gedaan door arme vrouwen op het platteland van werk te voorzien, maar er zat te weinig vooruitgang in. Ze luisterden erg slecht naar de wensen van de klanten, maakten regelmatig vlekken in de nieuwe stoffen, vergaten de borduurdraden te wassen om krimp tegen te gaan enz.
Door de vele klachten heeft hij het borduurwerk afgebouwd en is de focus richting naai atelier gegaan, omdat daar meer vraag naar is en de opgeleide jonge vrouwen gemakkelijker werk kunnen vinden, hetzij in een kledingfabriek, of in een klein lokaal atelier.

Daarnaast is de school ook doorgegroeid van lagere school naar middelbare school en zelfs een paar klassen avondschool voor alle kinderen, die overdag moeten werken om aan het gezinsinkomen bij te dragen.

Dino’s jarenlange steun aan de armsten van de armen heeft in juni 2017 geresulteerd in een reward van “One Love International”.
We hopen dat hij nog vele jaren doorgaat met zijn fantastische support aan de “slumgirls” en JW Support zal haar steentje blijven bijdragen om alle doelen te realiseren.

Contactgegevens

Contactgegevens

Social media