Verslagen

Verslagen

Dit is de plek waar u alle door JW Support beschikbaar gestelde verslagen kunt downloaden. Nieuwe verslagen zullen bij verschijnen aan deze pagina worden toegevoegd.  
(alleen zichtbaar op desktop en tablet)

Vanaf 2012 is er een officieel financieel jaarverslag.
U kunt dit via info@jwsupport.nl opvragen. Vanaf 2015 zullen de Financiële Jaarrekeningen via links op deze pagina ter inzage zijn.

Contactgegevens

Contactgegevens

Social media